دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Calculus: a complete course (1383=م‌2004) / آدامز ، رابرت الگزاندر، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1379 -) / توماس ، جورج برینتن (1914- 2006م)، نویسنده
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس (1382 - 1380) / زهره وند ، حمید (1355)، نویسنده
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه (- 13) / یمینی ، امیرهوشنگ (1332)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (ریاضی عمومی1) بر اساس کتاب آپوستل (1393) / محمدی راد ، ناصر (1325)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (1363، [1362] -) / پیسکونوف ، نیکولای سیمنوویچ، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (1382-) / آدامز ، رابرت‌الگزاندر (1940)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (- 1367) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (1388 -) / استوارت ، جیمز (1941- م)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (1377-1381) / اپوستل ، تام، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید (1363 - 1364) / سیلورمن ، ریچارد ا، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1363) / توماس ، جورج برینتن (1914- 2006م)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1365 - 1375) / لیتهولد ، لوئیس، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1389) / ویر ، موریس دی (1939- م)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی (1368 - 1379) / لیتهولد ، لوئیس، نویسنده

کاربران آنلاین :0