دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1382-) / آدامز ، رابرت‌الگزاندر (1940)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآدامز ، رابرت‌الگزاندر (1940)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA303 ‭/آ4ح5
عنوان :حساب دیفرانسیل و انتگرال
تکرار نام مولف :تالیف رابرت‌ا. آدامز؛ترجمه حسین اورعی
ناشر:مشهد : دانشگاه فردوسی (مشهد)
سال نشر :1382-
فروست :...انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ شماره 380؛ 420
صفحه شمار:ج
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-386-068-4
یادداشتج. 2 (چاپ اول)
عنوان اصلی:Calculus: a complet course
شناسه افزوده :دانشگاه فردوسی مشهد
Adams ، Robert Alexander
اورعی ، حسین (1337)، مترجم
موضوع‌ها :اصفا
حساب دیفرانسیل ؛ حساب انتگرال
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=6642
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
3002QA303‭ /آ4ح5 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3003QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3004QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3005QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3545QA303‭ /آ4ح5 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3546QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3547QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3548QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4275QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5275QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5804QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6013QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6047QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6337QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6440QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6477QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6791QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6792QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6893QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7055QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9028QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9448QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9449QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9471QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9953QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10085QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10224QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10829QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10903QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11270QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
12237QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12297QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12309QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12338QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12666QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13627QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14051QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14164QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14241QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14982QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15044QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15503QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15879QA303‭ /آ4ح5 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
17440QA303‭ /آ4ح5 ج.2 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0