دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ریچارد ا. سیلورمن کتاب عام (1384 -) / عالم‌زاده ، علی‌اکبر (1322-)
تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1389) / محسنیان ، محمدحسین (1333)، نویسنده
راهنما و تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد(به انضمام حل کامل مسائل گوناگون کتاب) ... جورج توماس،راس فینی (1388) / حسینی ، رضا (1362-)، نویسنده
راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی‌صلوئیس لیتهلد» (1384 -) / خضریان ، موسی (1329)، نویسنده
راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جورج توماس‌، راس فینی (1381-1379) / لطفی ، طاهر (1354)، نویسنده
راهنمای حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس‌(ویرایش دهم) (1384) / حاجی‌جمشیدی ، فرزین (1320)، نویسنده

کاربران آنلاین :0