دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1392) / توماس ، جورج برینتن (1914- 2006م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتوماس ، جورج برینتن (1914- 2006م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA303 ‭/ت9ح522
عنوان :حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
تکرار نام مولف :جورج توماس‌، راس فینی‌؛ترجمه مهدی بهزاد، علی کافی، سیامک کاظمی
ناشر:تهران : مرکز نشر دانشگاهی
سال نشر :1392
فروست :مرکز نشر دانشگاهی؛ 536؛ 591: . ریاضی‌، آمار و کامپیوتر؛ 67؛ 78
صفحه شمار:748ص
ویژگی :مصور (بخشی رنگی‌)، نمودار
شابک/شاپا978-964-01-0591-7
یادداشتاین کتاب توسط مترجمان و ناشران مختلف در سالهای متفاوت نیز منتشر شده است
کتابنامه
عنوان اصلی:. Calculus and analytic geometry, 7th ed, 1988
شناسه افزوده :مرکز نشر دانشگاهی
Thomas ، George B
)George Brinton)
فینی ، راس
Finney ، Ross L
بهزاد ، مهدی (1315)، مترجم
کاظمی ، سیامک (1333)، مترجم
کافی ، علی (1333)
موضوع‌ها :اصفا
حسابان ؛ هندسه تحلیلی
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=6649
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22359QA303 ‭/ت9ح522 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
2851QA303‭ /ت9ح522 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
2852QA303‭ /ت9ح522 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3124QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3790QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
3791QA303‭ /ت9ح522 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4722QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4869QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5002QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5003QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5004QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5006QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5257QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5283QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5296QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5365QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5645QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6919QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6920QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7037QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8120QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8121QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8249QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8267QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9586QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9988QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10238QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12042QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12307QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12352QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13451QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13618QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14090QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14137QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15070QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15086QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15090QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15222QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15441QA303‭ /ت9ح522 ج.2 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
18065QA303‭ /ت9ح522 ج.1 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0