دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شلدون ام راس

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی احتمال (1386) / راس ، شلدون ام
مبانی احتمال (1393) / راس ، شلدون ام، نویسنده

کاربران آنلاین :0