دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه فردوسی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
رابطه آب، خاک و گیاه (2537 = 1357) / کرامر ، پل جکسن (1904)، نویسنده
فرهنگ لغات قرآن (1355.([مشهد]) / بینش ، تقی (1300- 1375)، نویسنده
مفاهیم احتمال و مدلبندی تصادفی (1379) / هیگینز ، جیمز، نویسنده

کاربران آنلاین :0