دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : امین علیزاده (1321)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول طراحی سیستمهای آبیاری (1372) / علیزاده ، امین (1321)، نویسنده
اصول هیدرولوژی کاربردی (1385) / علیزاده ، امین (1321)، نویسنده
رابطه آب، خاک و گیاه (2537 = 1357) / کرامر ، پل جکسن (1904)، نویسنده
فیزیک خاک (1393) / علیزاده ، امین (1321)، نویسنده

کاربران آنلاین :0