دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : MUHAMMAD H RASHID

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
POWER ELECTRONICS HANDBOOK (2001) / RASHID ، MUHAMMAD H، نویسنده
POWER ELECTRONICS HANDBOOK (2001) / RASHID ، MUHAMMAD H، نویسنده
Spice for power electronics and electric power (2006) / RASHID ، MUHAMMAD H، نویسنده
الکترونیک صنعتی (مدارات، دستگاهها و کاربرد آن) (1381) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (مدارات، دستگاهها و کاربرد آن) (1375) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1386) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
الکترونیک صنعتی‌(مدارها، قطعات و کاربردها) (1387) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1378) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1393) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
تشریح مسائل الکترونیک قدرت (1385) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
مدارها، عناصر، کاربردهای الکترونیک قدرت (1374) / رشید ، محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :0