دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت (1390) / سن ، پارش چاندرا (1938- م)، نویسنده
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهائی از الکترونیک قدرت (1374) / ال هاواری ، محمد، نویسنده
الکترونیک صنعتی (مدارات، دستگاهها و کاربرد آن) (1381) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (مدارات، دستگاهها و کاربرد آن) (1375) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1364) / بولر ، هانس رودی (1929)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1384) / لندر ، سیریل، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1386) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1388) / بیم بهارا ، پی‌.اس، نویسنده
الکترونیک صنعتی‌(مدارها، قطعات و کاربردها) (1387) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1384) / تژینادلوسکی ، آندژی، نویسنده
الکترونیک قدرت (1378) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1393) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1393) / موهان ، ند، نویسنده
تشریح مسائل الکترونیک قدرت (1385) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
تشریح کامل مسائل ماشین‌های الکتریکی (1 و 2) (پی‌. سی‌. سن‌) (1383) / برزگرزاده ، موسی (1353)، نویسنده

کاربران آنلاین :0