دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد رشید (1945)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الکترونیک صنعتی (مدارات، دستگاهها و کاربرد آن) (1381) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (مدارات، دستگاهها و کاربرد آن) (1375) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1378) / رشید ، محمد (1945)، نویسنده
تشریح مسائل الکترونیک قدرت (1385) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0