دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : S Sze

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
VLSI technology (2004)
حفاظت سیستم های قدرت (1384) / جمالی ، صادق (1335)، نویسنده
فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا (1394) / زی ، اس. ام.1936- م، نویسنده
فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا (1375) / زی ، اس. ام (1936- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0