دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ماشینهای الکتریکی (1391) / به روش ، وحید، نویسنده
آشنایی با ماشینهای الکتریکی و ترانسفورماتورها (1376) / مک‌فرسون ، جورج (1921)، نویسنده
ترانسفورماتور یک فازه و سه‌فازه (بی تا) / مطلبی ، علی، نویسنده
ترانسفورماتورهای منبع تغذیه و چوکها (- 1362) / کلاین ، پل (1907)، نویسنده
تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله (1386) / عسکریان ابیانه ، حسین (1332)، نویسنده
حفاظت و رله‌ها (135) / عسکریان ابیانه ، حسین (1336)، نویسنده
حفاظت و رله‌ها (1388) / عسکریان ابیانه ، حسین (1332)، نویسنده
روش‌های نوین مانیتورینگ ترانسفورماتورها (1385) / رحیم‌پور ، ابراهیم (1345)، مترجم
محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوکها یک فازه‌، سه فازه‌، شش فازه‌، تبدیل فاز، جوشکاری . (1386) / عراقی ، علی (1330)، نویسنده
مدارهای الکتریکی چندفاز و ترانسفورماتورها (1370) / ریاضی ، احمد، نویسنده

کاربران آنلاین :0