دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه زنجان

واقع در: زنجان

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
روش‌های نوین مانیتورینگ ترانسفورماتورها (1385) / رحیم‌پور ، ابراهیم (1345)، مترجم
مدلسازی و شبیه‌سازی عناصر FACTS در شبکه‌های قدرت (1386) / دانشگاه زنجان
انرژی‌های تجدیدپذیر در سیستمهای قدرت (1393) / فرریس ، ال. ال (1934 - م)، نویسنده
برنامه‌ریزی چند پارامتری: تئوری، الگوریتم‌ها و کاربردها (1395) / پیستیکوپولوس ، افسترتیوس ان

کاربران آنلاین :0