دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TK2551

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ماشینهای الکتریکی (1391) / به روش ، وحید، نویسنده
ترانسفورماتور یک فازه و سه‌فازه (بی تا) / مطلبی ، علی، نویسنده
ترانسفورماتورهای قدرت (تئوری و ساختمان) (1385) / مشکوه الدینی ، محمدرضا، نویسنده
ترانسفورماتورهای قدرت مبانی و کاربردها (1385) / ویندرز ، جان (1947 - م)، نویسنده
ترانسفورماتورهای منبع تغذیه و چوکها (- 1362) / کلاین ، پل (1907)، نویسنده
روش‌های نوین مانیتورینگ ترانسفورماتورها (1385) / رحیم‌پور ، ابراهیم (1345)، مترجم
محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوکها یک فازه‌، سه فازه‌، شش فازه‌، تبدیل فاز، جوشکاری . (1386) / عراقی ، علی (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :0