دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مکانیک خاک و پی (1392) / بود هو
آشنایی با نرم افزار[ARCVIEW - Gisآرگ ویو] (1382) / مطیعی ، همایون (1324)، نویسنده
ترانسفورماتورهای قدرت (تئوری و ساختمان) (1385) / مشکوه الدینی ، محمدرضا، نویسنده

کاربران آنلاین :0