دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی نورزاد (1339)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مکانیک خاک و پی (1392) / بود هو
روانگرایی خاک یافته ها و دستاوردهای نوین (1389) / نورزاد ، علی (1339)، نویسنده
مکانیک خاک کاربردی با نرم افزار ABAQUS (1389) / هلوانی ، سام (1658- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0