دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ترانسفورماتورهای قدرت (تئوری و ساختمان) (1385) / مشکوه الدینی ، محمدرضا، نویسنده
آشنایی با نرم افزار[ARCVIEW - Gisآرگ ویو] (1382) / مطیعی ، همایون (1324)، نویسنده
برنامه ریزی انرژی (1390) / ذبیحی ، علی، نویسنده
مکانیک خاک کاربردی با نرم افزار ABAQUS (1389) / هلوانی ، سام (1658- م)، نویسنده
روانگرایی خاک یافته ها و دستاوردهای نوین (1389) / نورزاد ، علی (1339)، نویسنده
مکانیک خاک و پی (1392) / بود هو

کاربران آنلاین :0