دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1380) / یعقوبی‌فر ، محمد (1349)، نویسنده
تشریح مسائل طراحی دیجیتال "مدار منطقی‌" موریس مانو (1387) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1384) / کرمی‌شاهنده ، رضا (1352)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (1387) / ریخته گر غیاثی ، امیر (1352)، نویسنده
راهنمای طراحی دیجیتال موریس مانو (1385) / بیژنی ، مهریار (1358)، گردآورنده
راهنمای مسایل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو، حل - آموزش - سوالات امتحانی (1378) / صبائی ، مسعود (1345)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :13