دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دیوید ارم تال

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
توابع متغیر مختلط (1366) / تال ، دیوید ارم، نویسنده
مبانی ریاضیات (1365) / استوارت ، ایان، نویسنده
مبانی ریاضیات (1369) / استوارت ، ایان، نویسنده

کاربران آنلاین :0