دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست (مرکز نشر دانشگاهی‌؛ 686: ریاضی‌، آمار، کامپیوتر91)

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آشنایی با دانش کامپیوتر (1372) / بارتی ، تامس، نویسنده