دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ویلیام استیونسون

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بررسی سیستمهای قدرت (1376) / استیونسون ، ویلیام، نویسنده
بررسی سیستم‌های قدرت (1387) / گرینجر ، جان، نویسنده
مبانی بررسی سیستمهای قدرت (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، . (1387) / گرینجر ، جان، نویسنده
مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1379) / گرینجر ، جان، نویسنده
مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1376) / استیونسون ، ویلیام، نویسنده

کاربران آنلاین :0