دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: McGraw-Hill Irwin

واقع در: Boston

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Systems analysis and design methods (c2003) / Whitten ، Jeffrey L، نویسنده
Production and operations analysis (c2005) / Nahmias ، Steven، نویسنده

کاربران آنلاین :0