دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: حامی

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ریاضیات عمومی (1388) / شفیعی ، مسعود (1336)، نویسنده
مدیریت ریسک پروژه با Pertmaster (1388) / عوض خواه ، حسین (1356)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1389) / فارسیجانی ، حسن (1336)، نویسنده
مفاهیم و کلیات دانش مدیریت پروژه (1383)
کنترل تولید و موجودی (1389) / فارسیجانی ، حسن (1336 -)

کاربران آنلاین :0