دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید با رویکرد الگوریتم‌های فراابتکاری (1395)
روش‌های نوین تولید (1383) / مهدوی‌نژاد ، رمضانعلی
مدیریت سیستم‌های تولید صنعتی (1390) / صادقی ، محمدحسین (1336 -)
کنترل تولید و موجودی (1389) / فارسیجانی ، حسن (1336 -)
روش‌های نوین تولید (1383) / مهدوی‌نژاد ، رمضانعلی، نویسنده

کاربران آنلاین :0