دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها (٬ 1395) / نیکوفکر ، محمدهادی (1357 -)
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها (1391) / رسولی ، محسن (1363 -)
کنترل تولید و موجودی (1389) / فارسیجانی ، حسن (1336 -)
کنترل موجودی (1389) / مصافی‌نیا ، فرشاد

کاربران آنلاین :0