دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تکنولوژی تولید (1376) / لیندبک ، جان رابرت، نویسنده
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی (- 1384) / سیدحسینی ، محمد (1327)، نویسنده
مجموعه سوالات مدیریت تولید و عملیات (1389) / متقی ، هایده (1340)، نویسنده
مدل های توسعه محصول جدید (1393) / رجب زاده قطری ، علی (1352)، نویسنده
مدیریت تولید (1377) / الوانی ، مهدی (1323)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1392) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1393) / متقی ، هایده (1340)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1389) / فارسیجانی ، حسن (1336)، نویسنده
مدیریت تولیدProduction Management (1369) / داودپور ، حمید، نویسنده

کاربران آنلاین :0