دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Series: Schaum’s outline series

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Schaum’s outline of theory and problems of computer networking (c2002) / Tittel ، Ed، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of discrete mathematics (c1976) / Lipschutz ، Seymour، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of linear algebra (1974) / Lipschutz ، Seymour، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of probability (1974) / Lipschutz ، Seymour، نویسنده

کاربران آنلاین :0