دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سیامک ترابی (1343)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
خودآموز کامل[3D Studio 4تری دی استودیو]4 (1376) / حجازی ، شهرام (1344)
خودآموز کامل[Autocad 14اتوکد]14 (1377) / بیل ، مایکل (1953- Beall, Michael E)، نویسنده
خودآموز کامل] 3D studio MAX 2.5تری دی استودیو ماکس /5]2 (1377) / حجازی ، شهرام (1344)
راهنمای اتوکد 13 (1375) / حجازی ، شهرام، نویسنده
راهنمای سریع[AutoCAD 13اتوکد 13] تحت‌[Dosداس‌] (1376) / گرابوسکی ، رالف، نویسنده
شگردهای انیمیشن و تغییر شکل پیوسته توسط] 3D studioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)
شگردهای ترسیم دوبعدی و حجم‌سازی توسط] 3D studioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)
شگردهای ساخت شیشه و ایجاد انعکاس توسط]3D studioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)
شگردهای ساخت و متحرکسازی موجودات زنده توسط] 3D studioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)
شگردهای نورپردازی و ساخت مواد توسط] 3D stadioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)

کاربران آنلاین :0