دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی رضائیان (1323)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی سازمان و مدیریت (1379) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
اصول مدیریت (1380) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
اصول مدیریت (1383) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
سیستم اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) (1380) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته‌) (1382) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :0