دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Ali Rezaian

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی سازمان و مدیریت (1379) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
مدیریت دانش کاربردی (1391) / بوکوویتس ، وندی آر
اصول مدیریت (1380) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
اصول مدیریت (1383) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :0