دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
زبان و نگارش فارسی (1367) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)
آماروکاربردرآن درمدیریت جلداول (1399)
آماروکاربردرآن درمدیریت جلددوم (1399)
پیشگیری ودرمان آسیبهای ورزشی (1399)
اصول ومبانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (1399) / بهرام ، عباس (1331)، نویسنده
درآمدی به نظام حکمت صدرائی (1395) / عبودیت ، عبدالرسول (1333)، نویسنده
مدیریت پروژه (1398) / عاصمی پور ، محمدجواد، نویسنده
انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی (1400) / محمودی ، محمدعلی، نویسنده

کاربران آنلاین :0