دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

Engish for students of engineering (1380 =2001م) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ; The Center for Studying and Compiling University Books in Humanitie)SAMT)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ; The Center for Studying and Compiling University Books in Humanitie)SAMT)
رده‌بندی کنگره :PE1127 ‭/م9فلا9
عنوان :Engish for students of engineering
تکرار نام مولف :P. Bidahri ...[etal]
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاهها (سمت‌)
سال نشر :1380 =2001م
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت‌)؛ 5: .زبانهای خارجی‌؛ 1
صفحه شمار:241 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-459-005-4
یادداشتچاپ بیست و دوم 1385
پشت جلد به فارسی: انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی
کتابنامه ص. 241-238
شناسه افزوده :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanitie)SAMT)
بیدهری ، پرویز (1319)
Bidahri ، Parviz
عنو ان
موضوع‌ها :اصفا
زبان انگلیسی -- کتابهای قرائت -- مهندسی ؛ زبان انگلیسی -- راهنمای آموزشی (عالی‌) ؛ مهندسی -- اصطلاحها و تعبیرها -- انگلیسی
مندرجاتآوانویسی عنوان: اینگلیش فور استیودنتس او انجینیرینگ
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=6132
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22851PE1127 ‭/م9فلا9 ن.50کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
4922PE1127‭ /م9فلا9 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4950PE1127‭ /م9فلا9 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5115PE1127‭ /م9فلا9 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9616PE1127‭ /م9فلا9 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10325PE1127‭ /م9فلا9 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10669PE1127‭ /م9فلا9 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10832PE1127‭ /م9فلا9 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10905PE1127‭ /م9فلا9 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11707PE1127‭ /م9فلا9 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11726PE1127‭ /م9فلا9 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11841PE1127‭ /م9فلا9 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11878PE1127‭ /م9فلا9 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13237PE1127‭ /م9فلا9 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13519PE1127‭ /م9فلا9 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13620PE1127‭ /م9فلا9 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13781PE1127‭ /م9فلا9 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14172PE1127‭ /م9فلا9 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14173PE1127‭ /م9فلا9 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14275PE1127‭ /م9فلا9 ن.41کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15042PE1127‭ /م9فلا9 ن.45کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15054PE1127‭ /م9فلا9 ن.44کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15328PE1127‭ /م9فلا9 ن.46کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
18076PE1127‭ /م9فلا9 ن.49کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5148PE1127‭ /م9فلا9 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5468PE1127‭ /م9فلا9 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5784PE1127‭ /م9فلا9 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8143PE1127‭ /م9فلا9 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8430PE1127‭ /م9فلا9 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9250PE1127‭ /م9فلا9 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9251PE1127‭ /م9فلا9 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9271PE1127‭ /م9فلا9 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9622PE1127‭ /م9فلا9 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9655PE1127‭ /م9فلا9 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9855PE1127‭ /م9فلا9 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10173PE1127‭ /م9فلا9 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10199PE1127‭ /م9فلا9 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10667PE1127‭ /م9فلا9 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10677PE1127‭ /م9فلا9 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11798PE1127‭ /م9فلا9 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12658PE1127‭ /م9فلا9 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13413PE1127‭ /م9فلا9 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13675PE1127‭ /م9فلا9 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13696PE1127‭ /م9فلا9 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13787PE1127‭ /م9فلا9 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13858PE1127‭ /م9فلا9 ن.38کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14310PE1127‭ /م9فلا9 ن.42کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14337PE1127‭ /م9فلا9 ن.43کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15935PE1127‭ /م9فلا9 ن.47کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
17957PE1127‭ /م9فلا9 ن.48کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0