دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Engish for students of engineering (1380 =2001م) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ; The Center for Studying and Compiling University Books in Humanitie)SAMT)
A complete guide to English for the students of engineering (1385= 2007م) / صهبازاده ، اسلام
Engineering in English (1386= 2007م) / منشی‌طوسی ، محمدتقی (1329)، نویسنده
English for students of mechanical engineering manufacturing & production (1387) / جلالی ‌پور ، جمالالدین، نویسنده
English for the students of power, electronics, control and communications (2005م‌.= 1384) / حقانی ، منوچهر (1319)، نویسنده
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی (1384) / توحیدی ، فرهاد (1343)، نویسنده
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی (1369) / محمدزاده ، نادر (1341)، نویسنده
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی (1385) / جعفری ، خدیجه (1355)، نویسنده
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی مهندسی شامل ترجمه دقیق و سلیس. (1388) / مجیدی ، سعیده (1362)، نویسنده
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی (1377)

کاربران آنلاین :0