دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
English for the students of architecture (2005م= 1384) / فرهادی ، حسین (1325 -)
English for the students of biomedical engineering (1380=2001م) / نجاریان ، سیامک (1342 -)
English for the students of energy engineering (1396) / محمدپور کاریزکی ، وحید (1360 -)
English for the students of HVAC/R: (heating,ventilation, air-conditioning & refrigeration (1383=2005م) / مولوی ، حسن (1333 -)
English for the students of urban planning (1384=2005) / فرهادی ، حسین (1325 -)
Technical English Architecture (1395) / گلابچی ، محمود (1336-)
راهنمای زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران (1391) / مسلمان یزدی ، حسنعلی (1356)
Advanced English for industiral engineering (1391) / عالمی ، محمدعلی (1333)، نویسنده
Ehglish for the student of industial engineering (2008م=1386) / امین ، رضا (1331)، نویسنده
Engineering in English (1386= 2007م) / منشی‌طوسی ، محمدتقی (1329)، نویسنده
English for students of electrical and electronics engineering (1388= 2009م) / حاج رسولیها ، حسین (1335)، نویسنده
English for students of mechanical engineering (1381=2002م) / جلالی ‌پور ، جمال الدین (1332)، نویسنده
English for students of mechanical engineering manufacturing & production (1387) / جلالی ‌پور ، جمالالدین، نویسنده
English for students of science (1380 = م‌2001) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)(SAMT(The Cente for Studying Compiling University Books in Humanities
English for the students of civil engineering (1380 = 2001م) / عزمی ، محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :0