دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
توسعه پایدار (1386) / زاهدی ، شمس‌السادات (1323)، نویسنده
مدیریت مالی نوین (1387) / راس ، استیون ا، نویسنده
تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی‌) (1394) / ونوس ، داور (1326)، گردآورنده
برنامه‌ریزی غیرخطی (1381) / حمیدی‌زاده ، محمدرضا (1335)
English for the students of HVAC/R: (heating,ventilation, air-conditioning & refrigeration (1383=2005م) / مولوی ، حسن (1333 -)
نوسازی و بهسازی شهری (1384) / فلامکی ، محمدمنصور (1313 -)

کاربران آنلاین :0