دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
درس و تست های تالیفی ریاضی پایه (1388) / معتقدی ، محمدصادق (1348)، نویسنده
ریاضی عمومی (1) ویژه (1384) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
ریاضی عمومی 1 (1386) / حسن پور ، احمد (1345)، نویسنده
ریاضیات عمومی‌(2) (1391) / نعمتی ، عباس (1360)، نویسنده
ساختمان های گسسته (1384) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
مجموعه کامل و طبقه‌بندی شده ریاضی عمومی (2) (1387) / آقاسی ، مسعود (1356)، نویسنده
مهندسی خوردگی (1378) / فونتانا ، مارسلیوگیدو (1910)، نویسنده

کاربران آنلاین :0