دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : هادی یوسفی (1354)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ساختمان های گسسته (1388) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
ساختمان های گسسته (1384) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
ساختمان گسسته (1390) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
طراحی الگوریتم (1390) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
محاسبات عددی (1389) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
مدار منطقی (1387) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
مدار منطقی (1386) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
مدار منطقی (1391) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
معماری کامپیوتر (1386) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
معماری کامپیوتر (1385) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
معماری کامپیوتر / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده

کاربران آنلاین :0