دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
درس و کنکور سریع مدار منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل (1391) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور مدار منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، اولین و کاملترین مرجع درس و کنکور مدار منطقی برای دوره‌های کاردانی . (1385) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور مدارهای منطقی (1383) / برومندنیا ، علی (1346)، نویسنده
مدار منطقی (دیجیتال) (ویژه آزمون‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته) (1385) / شادکام انور ، حسن (1354)، نویسنده
مدار منطقی (دیجیتال) (1385) / یاری ، بابک (1355)، نویسنده
مدار منطقی (1387) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
مدار منطقی (1386) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
مدار منطقی (1389) / نیکروان ، محمد (1358)، نویسنده
مدار منطقی (1391) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
مدار منطقی (1387) / یاری ، بابک (1355)، نویسنده
مدارهای منطقی (1384) / منصوری ، محمدحسن، نویسنده
کنکور سریع مدار منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل تدریس کامل نکات کنکوری. (1386) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :0