دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد نیکروان (1358)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستم عامل (1384) / سلامی ، مهرداد (1350)، نویسنده
سیستمهای عامل کاردانی به کارشناسی (1390) / نیکروان ، محمد (1358)، نویسنده
مدار منطقی (دیجیتال) (1385) / یاری ، بابک (1355)، نویسنده
مدار منطقی (1389) / نیکروان ، محمد (1358)، نویسنده
مدار منطقی (1387) / یاری ، بابک (1355)، نویسنده

کاربران آنلاین :0