دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عنوان: مسائل آمار ریاضی فصلهای 1 الی 7

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای حل مسائل آمار ریاضی (1382) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده

کاربران آنلاین :0