دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
درس و کنکور زبان تخصصی کامپیوتر (1385) / رضوانی ، حسین، نویسنده
(English for students of computer Engineering and information technology)IT (1389) / حاج رسولیها ، حسین (1335)، نویسنده
Special English for the students of computer (1390 = م‌2011) / حقانی ، منوچهر (1319)، نویسنده
درس و کنکور زبان عمومی و تخصصی کامپیوتر (1386) / رضوانی ، حسین (1354)، نویسنده
زبان تخصصی رشته کامپیوتر (کاردانی به کارشناسی) (1391) / کاظم ارگی ، بابک، نویسنده
زبان تخصصی کامپیوتر (1385) / کاظم ارگی ، بابک (1345)، نویسنده
قانون توانگری (1385) / پاندر ، کاترین، نویسنده

کاربران آنلاین :0