دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: سنجش اول؛ کانون فرهنگی آموزش

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
زبان تخصصی کامپیوتر (1385) / کاظم ارگی ، بابک (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :4