دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)؛ 883: .زبانهای خارجی‌؛ 121

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Special English for the students of computer (1390 = م‌2011) / حقانی ، منوچهر (1319)، نویسنده

کاربران آنلاین :0