دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: گسترش علوم پایه

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
کنترل مدرن (1390) / چن ، چی-تسونگ (1936 - م)
نظریه مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت (1385) / شوندی ، حسن
راهنمای حل مسائل آمار ریاضی [جان فروند] فصل‌های 8 - 13 (1383) / نیکوکار ، مسعود
راهنمای حل تکنیک پالس معتمدی: ویژه دانشجویان کارشناسی (1387) / ربیعی ، شهره (1360 -)
درس و کنکور ساختمان داده‌ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایش‌های نرم‌افزار. (1395) / مقسمی ، حمیدرضا (1349 -)
سیستم‌های کنترل خطی (1393) / کو ، بنجامین (1930- م)
تاریخ معماری جهان (1387) / گل‌پرور ، امیر

کاربران آنلاین :0