دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Desineni S Naidu

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستمهای کنترل بهینه = Optimal control systems (1392) / نایدو ، دسیننی (1940- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0