دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال (1379)
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال (1379)
تشریح مسایل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال جی. نلسون (1381) / فتحیان ، امیررضا، نویسنده
طراحی و تحلیل مدارهای منطقی دیجیتال (1379)
طراحی مدارات منطقی پیشرفته (1375) / ساندیگ ، ریچارد، نویسنده

کاربران آنلاین :0