دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشارات خراسان

واقع در: مشهد

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای طراحی دیجیتال موریس مانو (1385) / بیژنی ، مهریار (1358)، گردآورنده
راهنمای فیزیک براساس نوشته روبرت رزنیک - دیوید هالیدی - کنث کرین (1385) / شاهسونی ، وحیدرضا (1360)، نویسنده
معماری سیستمهای کامپیوتری (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
اصول ساختمان داده‌ها به زبان پاسکال (1377) / ساهنی ، سارتج، نویسنده
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ (1385)
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1387) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
مدارهای الکتریکی (1377) / ادمینیستر ، جوزف، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر، نویسنده
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه (1371) / کافمن ، الیوت، نویسنده
سیستم‌های کنترل مدرن (1391) / درف ، ریچارد سی، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1391) / صدرا ، عادل (1960- م)، نویسنده
مدارهای الکتریکی (1383) / ادمینیستر ، جوزف ا، نویسنده
مفاهیم طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی (1393) / سبستا ، رابرت دبلیو، نویسنده
راهنمای مسائل تشریحی معماری کامپیوتر(‌موریس مانو (1393) / محقق ، مریم (1352 -)
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) با مقدمهای بر Verilog HDL (1392) / مانو ، ام.موریس (1927- م)

کاربران آنلاین :0