دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : پیتر لینتس

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ‌ای بر نظریه زبان ‌ها و ماشین ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر
نظریه زبانها و اتوماتا (1393) / لینتس ، پیتر
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشینها (1378) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر، نویسنده

کاربران آنلاین :0