دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشارات خراسان: باغانی

واقع در: مشهد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مهندسی نرم افزار (1390) / پرسمن ، راجر اس.1947 - م، نویسنده
کامپایلرها (اصول، ابزارها، روش ها) (1392) / اهو ، آلفرد (1941- م)، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده

کاربران آنلاین :0