دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آزمون نرم‌افزار (1396) / اصغری ، سیدامیر (1363)
مرجع کاربردی متدولوژی RUPبرای تولید و توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری (1383)
معرفی اصول ، مبانی و روش های معماری سازمانی سرویس گرا (1389) / شمس ، فریدون، نویسنده
مهندسی نرم‌افزار شی‌گرا (1394 -) / کونگ ، چن-هو
تحلیل و طراحی سیستم‌ها در مهندسی نرم‌افزار (- 1377) / پارسا ، سعید (1335)، نویسنده
مبانی مهندسی نرم‌افزار (1383) / هدایت‌فر ، امیرمهدی (1334)، نویسنده
متدولوژی طراحی شی‌گرا (1378) / یوردن ، ادوارد، نویسنده
مهندسی نرم افزار (1390) / پرسمن ، راجر اس.1947 - م، نویسنده
مهندسی نرم افزار (1382) / پرسمن ، راجر (1947- م)، نویسنده
مهندسی نرم‌افزار =Software engineering (1382) / حاتمیان ، رضا (1355)، نویسنده
مهندسی نرم‌افزار (1391) / پرسمن ، راجر اس (1947- م)، نویسنده
مهندسی نرم‌افزار (1386) / سامرویل ، ایان (1951- م)، نویسنده
مهندسی نرم‌افزار (1375) / سامرویل ، ایان، نویسنده
پیاده‌سازی الگوی تکامل توانایی نرم‌افزار =Software Capability Maturity Model (1381) / عشقی ، محمد (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0